Archive

Archive for April, 2012

મોત ના બરબાદ કર – બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

April 30, 2012 Leave a comment

ખોટ તારે ત્યાં ખુદા શી છે, મને આબાદ કર,
છે ધરા પર ઝાંઝવાં તો આભથી વરસાદ કર…

આટલી મારી મદદ તો પ્રમનો ઉન્માદ કર,
રોજ એના ઘર તરફ જા, રોજ એને સાદ કર…

પ્રેમમાં સંભારવા જેવું હવે શું છે બીજું?
એ તને ભૂલી ગયાં છે એટલું બસ યાદ કર…

દુઃખની વચ્ચે જીવવાની એ જ બેત્રણ રીત છે,
સામનો કર કે સબર કર કે પછી ફરીયાદ કર…

જે પ્રયોજન છે સુરાનું એ સુરા જેવું જ છે,
આ બધા કડવા અનુભવનો જ તું આસ્વાદ કર…

હોય સૌ નાદાન ત્યાં કોઇ તો દાનો જોઇએ,
દોસ્ત કર બે-ચાર, દુશ્મન પણ કોઇ એકાદ કર…

જો પછી કે શૂન્ય વિણ બાકી કશું રહેશે નહીં,
ઓ ખુદા તારા જગતમાંથી મને તું બાદ કર…

અંતવેળા છે, ન એની રાહ જો બેફામ તું,
જીન્દગીની જેમ તારું મોત ના બરબાદ કર…

– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

Advertisements

જીન્દગી આખી રડાવ્યો છે મને – બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

April 29, 2012 Leave a comment

આ રીતે સમતોલ તો કેવળ ખુદા રાખી શકે,
ભાર માથા પર મુક્યો છે ને નમાવ્યો છે મને…

સાકી, જોજે હું નશામાં ગમને ભૂલી જાઉં નહિ,
એ જે તો આ તારા મયખાનામાં લાવ્યો છે મને…

આપ સાચા અર્થમાં છો મારે માટે તો વસંત,
જ્યારે જ્યારે આપ આવ્યાં છો, ખિલાવ્યો છે મને…

આ બધાં બેફામ જે આજે રડે છે મોત પર,
એ બધાંએ જીન્દગી આખી રડાવ્યો છે મને…

– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

મળી ગઇ છે સરસ તમને – બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

April 28, 2012 Leave a comment

મને જોવા પ્રણય દૃષ્ટી મળે એક વાર બસ તમને,
પછી જો જો મારામાં પડે છે કેવા રસ તમને…

તમે આ એના બદલામાં વિરહની રાત આપી છે,
કે મેં જે દઇ દીધા છે મારા જીવનના દિવસ તમને…

કર્યો છે મે નિખાલસ પ્રેમ તમને એમ સમજીને,
કે આ સ્વાર્થ જગતમાં લાગે ના જીવન નીરસ તમને…

મિલનમાં હોય છે પરદા જુદાઇમાં નથી હોતા,
ગયા છો ત્યારથી જોયા કરું છું હું તો બસ તમને…

વિતે લાંબુ જીવન, એ પણ વિતે મારી જુદાઇમાં,
દુઆ માંગી રહ્યો છું કે મળે મારાં વરસ તમને…

હવે પીવા નથી મળતા તમારી આંખના પ્યાલા,
હવે લાગે છે મારી જેમ લાગી છે તરસ તમને…

કબર જોઇ તમારી અમને ઈર્ષા થાય છે બેફામ,
જગા ફાની જગતમાં પણ મળી ગઇ છે સરસ તમને…

– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

કઝાની અસર – બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

April 27, 2012 Leave a comment

રડી રડી ને પ્રગટ એ જ તો કરે છે સૌ,
કે વેદનાથી વધારે છે વેદનાની અસર…

તને નિહાળ્યા પછી તો બધાંય સુંદર છે,
બધાંમાં આવી ગઇ તારી રમ્યતાની અસર…

જીવન સફરમાં ભલે તું સતત રહે જાગ્રત,
ન આવી જાય પરંતુ ઉજાગરાની અસર…

ગયા બધાય મને એકલો મૂકી બેફામ,
કે આતો જીંદગી જેવી જ છે કઝાની અસર…

– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

ઠેશ ના વાગે – બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

April 26, 2012 Leave a comment

લથડવાનીને પડવાની દશાને મસ્તી માની લે,
કોઇને એમ જીવનની સફરની ઠેશ ના વાગે…

ગમે તે દુઃખ મળે કિન્તુ મળે તારો સહારો પણ,
ભલે વાગે મગર તારા વગરની ઠેશ ના વાગે…

ઘણાંયે પંથ એવા છે કે જે પંગુ બનાવે છે,
કદમ ત્યાં રાખજો જ્યાં ઉમ્રભરની ઠેશ ના વાગે…

નહીં તો મારા જેવા અંધની શ્રધ્ધા ડગી જશે,
મને દોરી જનારા રાહબરની ઠેશ ના વાગે…

જે તારા માર્ગમાં પથ્થર બની જીવતા હતા બેફામ,
ખુદા રક્ષે તને એની કબરની ઠેશ ના વાગે…

– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

ચાલવા દેતા નથી – બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

April 25, 2012 Leave a comment

જીન્દગી તારા વિનાની મોતથી ઊલટી જ છે,
શ્વાસ ચાલે છે અને કોઇ હવા દેતા નથી…

દિલમાં સૌને આવવા દઇએ છીએ પણ શક ન કર,
તું વસે છે જ્યાં ત્યાં કોઇને જવા દેતા નથી…

કોઇની દરિયાદિલીનો પણ ભરોસો કર નહીં,
એય પ્યાસો રાખશે જે ઝાંઝવાં દેતા નથી…

જાણ થઇ બેફામ મૈયતથી છે લોકો સાવચેત,
મોતને રસ્તે કોઇને ચાલવા દેતા નથી…

– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

તમને જોયા છે – બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

April 24, 2012 Leave a comment

નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે,
તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયા છે…

મને નહિ પણ હતી તમને જ એ બેચેની દર્શનની,
પડ્યાં છો એકલાં જ્યારે મેં ત્યારે તમને જોયાં છે…

ઋતુ એક જ હતી પણ રંગ નહોતો આપણો એક જ,
મને સહેરાએ જોયા છે, બહારે તમને જોયા છે…

પરંતુ અર્થ એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઇ,
નહીં તો મેં ધણી વેળા સવારે તમને જોયાં છે…

તમે હો કે ન હો, પડતો નથી કંઇ ફેર દૃષ્ટિમાં,
ઉજાશે જોયા એમ જ અંધકારે તમને જોયાં છે…

હવે મારા જીવનમાં એ કદી ચમકી નહીં શકશે,
કે આ મારા મુકદ્દરના સિતારે તમને જોયાં છે…

ગણી તમને જ મંઝિલ એટલા માટે તો ભટકું છું,
હું થાક્યો છું તો એક એક ઉતારે તમને જોયાં છે…

નિવારણ છો કે કારણ, ના પડી એની ખબર કંઇએ,
ખબર છે એ જ કે મનમાં મુંઝારે તમને જોયાં છે…

સુરા પીધા પછીની છે આ મારા ભાનની કક્ષા,
મેં મારા કેફમાં મારા ખુમારે તમને જોયાં છે…

હકીકતમાં જુઓ તો એય એક સપનું હતું મારું,
ખુલી આંખે મેં મારા ઘરના દ્રારે તમને જોયા છે…

બીજા જેમ જ તમે પણ એને પાગલતા ગણી લેશો,
નથી હારે છતાં મેં મારી હારે તમને જોયાં છે…

નથી એ પણ હવે કંઇ જાણ ક્યારે તમને જોવાનો?
નથી એ પણ હવે કંઇ યાદ ક્યારે તમને જોયાં છે?

નહીંતર આવી રીતે તો તરે નહીં લાશ દરિયામાં,
મને લાગે છે કે એણે કિનારે તમને જોયાં છે…

નથી મરતી મહોબ્બત એવું કંઇ કહેતો હતો બેફામ,
એ સાચું છે અમે એના મઝારે તમને જોયાં છે…

– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’