Archive

Archive for the ‘રાજેન્દ્ર શાહ’ Category

આપણાં દુઃખનું કેટલું જોર – રાજેન્દ્ર શાહ

February 15, 2013 Leave a comment

ભાઈ રે, આપણાં દુઃખનું કેટલું જોર,
નાની એવી જાતક વાતનો મચવીએ નહિ શોર…

ભારનુ વાહન કોણ બની રહે? નહી અલૂણનું કામ,
આપણ તો બડભાગી, ખમીરનું આજ ગવાય રે ગાન,
સજલ મેઘની શાલપે સોહે રંગધનુષની કોર…

જલભરી દ્રગ સાગર પેખે, હસતી કમળફૂલ,
કોકડું છે પણ રેશમનું, એનું ઝીણું વણાય દુકૂલ,
નિબિડ રાતના કાજળ પાછળ પ્રગટે અરુણ ભોર…

આપણે ના કંઈ રંક, ભર્યોભર્યો માંહ્યલો કોશ અપાર,
આવવા દો જેને આવવું આપણે, મૂલવશું નિરધાર,
આભ ઝરે ભલે આગ, હસી હસી ફૂલ ઝરે ગુલમ્હોર…

– રાજેન્દ્ર શાહ

Advertisements