Archive

Archive for the ‘મનુભાઈ ત્રિવેદી ગાફીલ’ Category

જુદી બંદગી છે નમાજે નમાજે – મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘ગાફીલ’

August 13, 2012 Leave a comment

જુદી જીંદગી છે મિજાજે – મિજાજે;
જુદી બંદગી છે નમાજે – નમાજે…

છે એક જ સમંદર, થયું એટલે શું?
જુદા છે મુસાફર જહાજે – જહાજે…

ભલે હોય એક જ એ અંતરથી વહેતા,
છે સૂરો જુદેરા રિયાજે – રિયાજે…

જુદા અર્થ છે શબ્દના બોલવા પર,
છે શબ્દોય જુદા અવાજે – અવાજે…

જીવન જેમ જુદાં છે કાયાય જુદી,
છે મૃત્યુય જુદાં જનાજે – જનાજે…

હઠી જાય ઘૂંઘટ, ઢળી જાય ઘૂંઘટ,
જુદી પ્રિત જાગે મલાજે – મલાજે…

તમે કેમ ‘ગાફિલ’ હજીયે છો ગાફિલ?
જુઓ, બદલે દુનિયા તકાજે – તકાજે…

– મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘ગાફીલ’

Advertisements