Archive

Archive for the ‘ભરત વિંઝુડા’ Category

પ્રયાસ ન કર – ભરત વિંઝુડા

January 6, 2013 Leave a comment

પ્રેમ કરવાનો તું પ્રયાસ ન કર,
આ જગતને વધુ ઉદાસ ન કર…

તું મને શોધ સામી છાતીએ,
પીઠ પાછળ બહુ તપાસ ન કર…

દૂર તું ને નજીક પણ તું છે,
બે જગાએ સતત નિવાસ ન કર…

એક એને નિહાળીએ તો બસ,
એટલાથી વધુ ઉજાસ ન કર…

આમ હર પળ મને મિટાવીને,
ખાલીપાને ય તું ખલાસ ન કર…

– ભરત વિંઝુડા

Advertisements