Archive

Archive for the ‘દારા પ્રિંટર’ Category

સનમ જો તું બને ગુલ – દારા પ્રિંટર

August 16, 2013 Leave a comment

સનમ જો તું બને ગુલ તો, બુલબુલ હું બની જાઉ,
કમલનું જો રૂપ તારું હો, ભ્રમર હું તો થાઉં…

તું દિપક બનીને પ્રગટે, હું બનું પ્રેમ પરવાનો,
વફાથી જાનને અર્પી, પ્રીતિ કાજે જલૉ જાઉં…

તું જામ હો અગરસુંદર, મદિરા હું પ્યારનો થાઉં,
ખુમ્મારી ઇચ્કની ચડતાં, આવારગીમાં ભલી થાવું…

તું જો અગર સમંદર હો, મળવાને હું નદી થાવ,
હજારો કોસ દૂર દૂરથી વહી હેતે મળી જાવ…

તું જો અગર તરૂવર હો, બની વેલ હું લપટાઉં,
જીવનભર દિલ્લગી કરતાં, તુજ પાતામાં જ મરી જાઉં…

– દારા પ્રિંટર

Advertisements