Archive

Archive for the ‘જયંત શેઠ’ Category

એના ઉત્તરમાં – જયંત શેઠ

March 18, 2013 Leave a comment

હવે ઓ જીવ, રહેવા દે ફરી ફરવાનું ચક્કરમાં,
રઝળવાથી નથી દાખલ થવાતું, એમના ઘરમાં…

નથી એ મારા જીવતરમાં, છતાં છે મારા અંતરમાં,
ગયા જો એક ઘરમાંથી તો, આવ્યા એ બીજા ઘરમાં…

દિલાસાની જરુરત છે મને, પ્રત્યેક ઠોકરમાં,
પ્રભુ થોડીઘણી વાચા મૂકી દે, સર્વ પથ્થરમાં…

બચાવીને રહો નહિ જાતને, જગના અનુભવથી,
પ્રહારો એ જરુરી છે, જીવનના શિલ્પ-ઘડતરમાં…

ન આવ્યા આપ તો ઉત્સાહ, ઓસરતો ગયો નિશદિન,
નદી આવી નહીં તો રોજ આવી, ઓટ સાગરમાં…

ખબર ન્હોતી કે સપનું, રાતનું સાચું પડી જશે,
ઉઘાડી આંખ જોયું તો, ઊભા’તા આપ ઉંબરમાં…

તમારાં સ્વપ્ન મેં જાગ્રત અવસ્થામાંય જોયાં છે,
વીત્યું આખું જીવન મારું, પ્રણયની ગાઢ નિંદરમાં…

ખીલવવા ફૂલ આશાના કરું છું લોહીનું પાણી,
નથી એ ફૂલ એવાં જે ખીલે, ઝાકળની ઝરમરમાં…

જીવન મારું ટૂંકાવો ના તમે, મારી ખબર પૂછી,
ઘણાંયે શ્વાસ ઓછા થઈ ગયા છે, એના ઉત્તરમાં…

– જયંત શેઠ

Advertisements