Archive

Archive for the ‘અદી મિરઝા’ Category

તું જો આજે મારી સાથે જાગશે – ‘અદી’ મિરઝા

September 16, 2012 Leave a comment

તું જો આજે મારી સાથે જાગશે,
ચાંદ થોડો ચાંદ જેવો લાગશે…

કોણ તારી વાત સાંભળશે, હૃદય,
એક પથ્થર કોને કોને વાગશે…

તું અમારો છે તો ધરતીના ખુદા,
તું અમારા જેવો ક્યારે લાગશે…

જીંદગી, તું આટલી નિર્દય હશે,
તું મને શું એક પળમાં ત્યાગશે…

હું રડું છું એ જ કારણથી હવે,
હું હસું તો એને કેવું લાગશે…

એણે માગી છે દુવા તારી ‘અદી’,
તું ખુદા પાસે હવે શું માગશે…

– ‘અદી’ મિરઝા

Advertisements