Home > કવિતા, ગઝલ > પ્રશ્ન કોઇ થાય ત્યારે આવજે

પ્રશ્ન કોઇ થાય ત્યારે આવજે

November 12, 2013

પ્રશ્ન કોઇ થાય ત્યારે આવજે,
કંઈ દ્વિધા સર્જાય ત્યારે આવજે…

ખોખલો આધાર લઈ ઊડે છે તું,
આભથી પટકાય ત્યારે આવજે…

લાગણી શબ્દોથી પર છે, જાણી લે,
મૌન જો સમજાય ત્યારે આવજે…

હું ઝીલું છું ગીત ઊર્મિના અહીં,
કંપ ત્યાં ઝીલાય ત્યારે આવજે…

તેં સમજના દ્વારને વાસી દીધા,
અણસમજ ઘૂંટાય ત્યારે આવજે…

મેં લખી છે આપવીતી, આમ તો,
વેદના વંચાય ત્યારે આવજે…

Advertisements
Categories: કવિતા, ગઝલ
%d bloggers like this: