Home > કવિતા, ગઝલ, ગીત > ‘વરસાદ મુબારક’ કહેવું છે

‘વરસાદ મુબારક’ કહેવું છે

June 25, 2013

આભ નહીં સાંભળી શકશે,
કારણ કે એ ભોળું છે,
વરસાદ છે કે તોફાન કરતા,
છોકરાઓનું ટોળું છે?

શાંત સરોવર ઉપર લખાતું,
છાંટાનું જોડકણું છે,
છબાક છબ છબ કરતું કેવું,
ખાબોચિયું બોલકણું છે…

નેવાંથી પડતાં ટીપાંનું,
નાનકડું ગીત ગાવું છે,
પાણીની સીડીથી મારે,
મેઘધનુષ પર જાવું છે…

આવે વખતે ચોપડીઓમાં,
ક્યાં મોં ઘાલી રહેવું છે,
એકબીજાને મળી અને,
‘વરસાદ મુબારક’ કહેવું છે…

Advertisements
%d bloggers like this: